Kurumsal

HAKKIMIZDA

"Tüm gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmeye açık ülkelerde olduğu gibi kalkınmanın yapı taşlarından biri inşaat sektörüdür. Bu sektörün üstlendiği yaşama dair tüm şartlar, daima en iyiyi hayata geçirmeyi gerektirir. Biz biliyoruz ki; bir ekibin üyeleri arasındaki birlik olma ve paylaşma duygusu uyum getirir. Bu da işini severek, daha iyi yapma , daha kaliteli ve daha sağlam yapma bilincini geliştirir. Bu bilinç insanlara yaptığı işe kendi ruhundan bir şeyler katma özelliğini kazandırır.

Ekip çalışması içinde herkesin ayrı görevlerinin olduğunu ve bu görevlerinde çok önemli olduğunu biliyoruz. Eğer ekibin bir ayağına özen göstermezseniz sorun çıkma ihtimali büyüktür, o nedenle biz ekibin tüm ayaklarına aynı özeni gösteririz. Başarımızın sırrı çalışanlarımızla işçi işveren diyalogu kurmak yerine aile bilinciyle diyalog kurmaktır Şu bir gerçektir ki; bir insanın elindeki materyal ne kadar kıymetli olursa olsun, insan o materyale kendi ruhundan bir şey katmıyorsa sonuç istenilen kaliteyi vermeyebilir.

Özetle; çalışanlarımıza, çevremize ve müşterilerimize bu bilinci aşılayıp geliştirerek, bu bilinç ve hassasiyetin getireceği olumlu sonuçları, ülkemize ve ülkemiz insanlarına sunmak genel politikamızdır."

Prizma 33 İnşaat


 • TARİHÇE
 • VİZYONUMUZ
 • MİSYONUMUZ
 • İLKELERİMİZ
 • HEDEFLERİMİZ
 • TEMEL DEĞERLERİMİZ

TARİHÇE

Prizma33 İnşaat, Türkiye’de inşaat sektörünün gelişmeye başladığı 1993 yılında "çağdaş yapı projelerini üretmek ve inşaatlarını gerçekleştirmek" amacıyla Mersin’de kuruldu. 1993 yılı itibarıyle Türkiye’de inşaat sektörünün gelişimine paralel gelişim gösteren firmamız kısa sürede sektörün öncü ve lider firmaları arasındaki yerini aldı.

Geride bıraktığımız yıllar içerisinde gururla seslendirdiğimiz ve sektörümüzde örnek gösterilen yenilikçi birçok çalışmaya imza attık. Uluslararası deneyimlerimiz ve kalite standartlarını üst düzeyde tutan çalışma anlayışımızla pek çok farklı alanda projeleri hayata geçirdik.

Prizma33 inşaat evrensel boyutlu projeler gerçekleştirir; riskleri iyi yöneterek, ürün ve hizmetlerini taahhüt ettiği kalitede, sürede ve öngörülen bütçede sunma hedeflerine daima ulaşır. Bu hedeflerini gerçekleştirirken, düşünce ile uygulama arasında bir yargı köprüsü olan estetik tutumu hiçbir zaman gözardı etmez. Teknik ölçülerin yanı sıra mesleki ve insani değerleri de ölçü alır, başladığı her projeyi zamanında bitirme azmi gösteren, açık, saydam, yenilikçi ve sektörde öncülük eden bir firmadır. Hizmet sunduğu firmaların tarihine, geleneklerine, vizyonuna, misyonuna ve çevreye saygılıdır, duyarlıdır.

VİZYONUMUZ

Başarılarımızı gelecek nesillere taşıyarak, oluşturduğumuz kurumsal kültür ile, içinde bulunduğumuz sektörlerde ilklerin içinde olacak ve önümüzdeki yıllar içinde de en başarılı firmaların içinde yer alacağız. Prizma33 İnşaat geçmiş bilgi birikiminden aldığı destek ile müşteri ve çalışanlarının mutluluğunu ve gelişim eşliğinde sürekli değişim profilini gözeterek, sektöründe yurtiçi ve yurtdışı piyasalara yön veren, kalitesine güvenilen, saygın ve lider bir şirket olmayı vizyon olarak benimsemiştir.

MİSYONUMUZ

İçinde bulunduğumuz sektörde her zaman kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmak ve müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde tutmaktır. Bilimselliğimiz ve uzmanlığımızla müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamakla kalmaz, sürekli mükemmeli ararız. Üst yapı ve alt yapı projelerinde bilgi birikimi ve tecrübemizi kullanarak, Firmaların ihtiyaçlarını teknoloji ve maliyet açısından en iyi şekilde karşılayarak, Türkiye’de ve Dünya’da kaliteli, çağdaş yaşam projeleri üreten lider bir firma olmayı amaçlamaktayız.

İLKELERİMİZ

Tüm yönetici ve çalışanlarla Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite'ye tabi olarak, ilgili yasa, tüzük, yönetmelikleri yerine getirmek.Standart ve müşteri şartnamelerine uymak, müşteri şikayetlerini, tekrar ve tamir oranını en aza indirmek, maliyetleri azaltmak ve müşterilere yansıtmak, Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin artırılmasını sağlamak, uygulamaları sürekli izlemek ve iyileştirmek.

HEDEFLERİMİZ

Prizma33 İnşaat tüm süreçlerde, ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde tutarak, güvenilir ve aranan bir firma olmayı hedeflemektedir. Hizmet ulaştırdığımız her kurum, bu değerler zincirinin bir parçası olarak aramıza katılmaktadırlar.

Firmamız; üstün uzmanlık ve köklü deneyimle hizmet vermeyi, her yeni proje ile de yaşamı hep daha iyiye götürmeyi hedeflemektedir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Bilgi, Verimli Çalışma
 • Başarı, Kaliteli iş, işi zamanında bitirme,
 • Hep en iyisi ve daha iyisini yapma, Yeni gelişmelere öncülük etme,
 • Kalite ve maliyet açısından rekabetçi olma,
 • Çalışanına değer verme, Yaptığı işi sevme ve işinden heyecan duyma,
 • Paylaşımcı ve katılımcı olma, Eleştirilere açık olma,
 • Liderlik, Kurumsallık, Uzmanlık, Dinamizm, Yaratıcılık, Mükemmeliyet,
 • İnsana ve Çevreye saygı.

KALİTE...

Prizma33 İnşaat olarak, inşaat müteahhitliği ve ona bağlı sektörlerde, Taahhütlerimizi mümkün olan en kısa zamanda, en düşük maliyet ve en yüksek kaliteyle tamamlar ve kalıcı eserler yaratmak için çalışırız. Kaliteli iş yapar, her yönden bize güven duyulmasını sağlarız.

GÜVEN...

Yeniliklere her zaman açık ve yaratıcı fikir ve düşüncelerin eyleme geçirilmesi gerektiğininde bilincinde olan firmamız özel karakterde, teknik özellikleri ağırlıklı zor ve ince işleri üstlenebilir, her yaptığımız işin bir öncekinden daha kaliteli olmasını, yapılan yatırımların çağdaş dünya standartlarına ulaşmasını sağlarız.

UZMAN KADRO

Teknik ve ekonomik olarak en son sistemleri kullanan, yurtiçinde ve yurtdışında yaptığı,hayata geçirdiği projeleri ile kişi ve kuruluşların tanıdığı, güvendiği, saygı duyduğu ve çalışmak istediği bir firmadır. Firmamız belirli uzmanlık konularında en iyi olmayı başarmış, sadece yurt içinde değil, aynı zamanda yurt dışında da tanınan ve güvenilen bir isimdir.

Top